Ajutoare de stat si fonduri europene

Ajutorul de Stat e mai mult decât un simplu ajutor : este probabil cea mai avantajoasã sursã de finanţare a investiţiilor importante în România


Suntem pregãtiţi sã furnizãm consultanţã pentru toate componentele economice ale depunerii dosarului pentru Ajutor de Stat, pentru companiile care fac investiţii iniţiale în România şi îndeplinesc condiţiile de eligibilitate. De asemenea, asigurãm asistenţã în pregãtirea documentaţiei pentru solicitarea Ajutorului de Stat şi pregãtirea procedurilor contabile care urmeazã sã fie utilizate de cãtre client pentru elaborarea, colectarea şi completarea documentaţiei legate de investiţii, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei, privind schemele de Ajutor de Stat, în vederea recuperãrii cheltuielilor efectuate.

O altă oportunitate de finanțare a afacerii dumneavoastră o reprezintă fondurile europene nerambursabile. Principalele direcții spre care sunt îndreptate aceste fonduri sunt: dezvoltarea infrastructurii de bază, creșterea competitivității economice pe termen lung, dezvoltarea și folosirea mai eficientă a capitalului uman, promovarea dezvoltării teritoriale echilibrate, etc.

FINEXPERT vã poate oferi consultanţã şi asistenţã atât în elaborarea proiectului pentru care se solicitã finanţarea, cât şi ulterior, dupã obţinerea acordului de finanţare, la pregãtirea documentaţiei în vederea rambursãrii cheltuielilor.

Servicii:

 • Asistență și consiliere în pregătirea documențatiei pentru solicitarea ajutorului de stat:
  1. Analiza eligibilității solicitantului
  2. Analiza situației financiare și consiliere în vederea optimizării acesteia
  3. Planul de investiții, planul de creare a locurilor de muncă, studiu tehnico-economic și planul de afaceri
 • Asistență în implementarea proiectelor și rambursarea cheltuielilor eligibile:
  1. Sesiuni de instruire a angajaților clientului
  2. Asistență în elaborarea și depunerea cererilor de rambursare
  3. Evaluarea preliminară a cererii de rambursare
  4. Monitorizarea implementării proiectului în raport cu termenii acordului de finanțare
 • Asistență la vizitele de audit ale autorităților
  1. Asistență în monitorizarea proiectelor:
  2. Completarea formularelor anuale de evaluare a parametrilor investiției
  3. Asistență în auditul anual al proiectului

Contactati un membru al echipei noastre pentru a afla cum va putem ajuta!

Manuela FURDUI, Managing Partner

Altii despre noi

ro

Schimba Limba

Fin Expert este disponibil in