Articles

Importanța stabilirii rezidenței fiscale a persoanelor fizice

Persoanele fizice care sosesc în România pentru o perioadă care depăşeşte 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive care se încheie în anul calendaristic vizat, au obligaţia de a completa și de a depune la autorităţile fiscale un chestionar special - „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”, împreună cu documentele justificative, nu mai târziu de 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de şedere în România.

Lire plus

Obligații ale contribuabililor în primul trimestru al anului

Pe fondul acțiunilor de control anunțate de autoritățile fiscale ce au încheiat recent un acord de cooperare cu CNSP (Comisia Națională de Strategie și Prognoză) în vederea selectării contribuabililor ce vor fi supuși controalelor fiscale, aducem în atenție principalele obligații ale contribuabililor din primul trimestru al anului.

Lire plus

Modification du Code général des impôts et du Code des procédures fiscales

Loi portant approbation de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 25/2018 modifiant et complétant certains actes législatifs, ainsi qu’approuvant des mesures fiscales et budgétaires, publiée dans le Journal Officiel n° 44 du 17 janvier 2019.

Lire plus

INFORMARE CU PRIVIRE LA OBLIGAȚIA COMPLETĂRII ȘI DEPUNERII DECLARAȚIEI UNICE PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE DATORATE DE PERSOANELE FIZICE

Vă reamintim faptul că persoanele fizice care realizează venituri/pierderi din România și/sau din străinătate, care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, au obligația completării și depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Lire plus
Știi câte fapte bune poți face cu 20% din impozitul pe profit?

Știi câte fapte bune poți face cu 20% din impozitul pe profit?

În prezent, legislația fiscală reglementează următoarele facilități fiscale în zona acțiunilor de sponsorizare atât pentru societățile plătitoare de impozit pe profit, cât și pentru societățile care intră sub incidența impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Lire plus

Rappel de l’obligation légale de réaliser l’inventaire du patrimoine pour 2018

Rappel de l’obligation légale de réaliser l’inventaire du patrimoine au 31 décembre 2018 *.

Lire plus

State aid schemes, a win-win partnership for both Romanian economy and investor

Lire plus
fr

Changer la langue

Fin Expert est également disponible en