Articole

Importanța stabilirii rezidenței fiscale a persoanelor fizice

Persoanele fizice care sosesc în România pentru o perioadă care depăşeşte 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive care se încheie în anul calendaristic vizat, au obligaţia de a completa și de a depune la autorităţile fiscale un chestionar special - „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”, împreună cu documentele justificative, nu mai târziu de 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de şedere în România.

Afla mai multe

Obligații ale contribuabililor în primul trimestru al anului

Pe fondul acțiunilor de control anunțate de autoritățile fiscale ce au încheiat recent un acord de cooperare cu CNSP (Comisia Națională de Strategie și Prognoză) în vederea selectării contribuabililor ce vor fi supuși controalelor fiscale, aducem în atenție principalele obligații ale contribuabililor din primul trimestru al anului.

Afla mai multe

Modificări aduse Codului Fiscal și Codului de Procedură Fiscală

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 44 din 17 ianuarie 2019.

Afla mai multe

INFORMARE CU PRIVIRE LA OBLIGAȚIA COMPLETĂRII ȘI DEPUNERII DECLARAȚIEI UNICE PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE DATORATE DE PERSOANELE FIZICE

Vă reamintim faptul că persoanele fizice care realizează venituri/pierderi din România și/sau din străinătate, care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, au obligația completării și depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Afla mai multe
Știi câte fapte bune poți face cu 20% din impozitul pe profit?

Știi câte fapte bune poți face cu 20% din impozitul pe profit?

În prezent, legislația fiscală reglementează următoarele facilități fiscale în zona acțiunilor de sponsorizare atât pentru societățile plătitoare de impozit pe profit, cât și pentru societățile care intră sub incidența impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Afla mai multe

Organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului pentru anul 2018

Obligația legală de a efectua inventarierea patrimoniului la 31.12.2018*.

Afla mai multe

State aid schemes, a win-win partnership for both Romanian economy and investor

Afla mai multe

145 DE MILIOANE DE EURO AJUTOR DE STAT PENTRU INVESTIȚIILE PRIVATE (807/2014)

Ministerul de Finanțe a publicat un proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea HG nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie.

Afla mai multe

Modificări privind Codul Fiscal

A. În Monitorul Oficial nr. 260 din 23 martie 2018 a fost publicată Legea 72 privind aprobarea O.G. nr. 25/2017 pentru modificarea și completarea Codului Fiscal B. În Monitorul Oficial nr. 291 din 31 martie 2018 a fost publicată O.U.G. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

Afla mai multe

Modificări privind impozitul pe venit și asigurările sociale

A. În Monitorul Oficial nr. 260 din 23 martie 2018 a fost publicată OUG nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative B. În Monitorul Oficial nr. 279 din 29 martie 2018 a fost publicat Ordinul nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului (212) “Declaratie unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”

Afla mai multe
ro

Schimba Limba

Fin Expert este disponibil in